Oude IJsselstreek

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Ulft

woonkernen
ulft websites
Drie Achterhoekse corporaties werken samen aan het voorkomen van huurachterstanden

Drie Achterhoekse woningcorporaties werken samen aan het voorkomen van huurachterstanden. De corporaties gaan naar één moment voor het betalen van de huur, namelijk op de eerste dag van de maand. Een deel van de huurders van deze corporaties, zij die nog niet op de eerste dag van de maand de huur betalen, hebben hier bericht over ontvangen. Daarnaast hanteren de corporaties een strakkere procedure om betalingsachterstand vroegtijdig te kunnen signaleren en vervolgens stappen te kunnen ondernemen om de huurder te helpen de schuld niet te hoog op te laten lopen en hierdoor een ontruiming te voorkomen. ProWonen, Sité en Wonion gaan naar één werkwijze voor het huurincassoproces, zodat zij makkelijker kennis kunnen delen en elkaar kunnen helpen bij werkpieken. Hierdoor worden de corporaties minder kwetsbaar én kunnen ze op termijn kosten besparen.

Betaalbaar wonen mogelijk maken

Door de economische crisis en de blijvende stijging van de (woon)lasten, verwachten de corporaties dat een grotere groep mensen last krijgt van financiële problemen. ProWonen, Sité en Wonion zien het als hun taak om een belangrijke rol te vervullen in zowel het voorkomen als het oplossen van huurbetalingsachterstanden. De corporaties streven daarom een zo optimaal mogelijk huurincassoproces na. Zij zetten zich in om betaalbaar wonen mogelijk te maken. Dit doen de corporaties onder andere door woningen te bouwen en verhuren waar vraag naar is, tegen een redelijke en sociale huurprijs. Daarnaast investeren de corporaties in energiebesparende maatregelen, om de woonlasten voor huurders nu én in de toekomst betaalbaar te houden. Betaalbaarheid van het wonen is het gezamenlijk uitgangspunt van ProWonen, Sité en Wonion.

Persoonlijk contact met huurders bij betalingsachterstand is van belang

Voor huurders verandert
er niet veel. Zij gaan de huur per januari 2014 vooruit betalen op de eerste dag van de maand, voor zover ze dit nog niet deden. Een deel van de huurders betaalt al op de eerste dag van de maand de huur. Een deel van de huurders van ProWonen en Wonion betaalt nu nog op een ander moment. Huurders van Sité zijn al eerder overgegaan op deze nieuwe betaaldatum. Doordat de corporaties de doorlooptijd hebben ingekort van de stappen die zij doorlopen bij het niet betalen van de huur, kan er bij een eventuele betalingsachterstand, eerder actie ondernomen worden dan in het verleden. De drie corporaties hebben vroeg in de maand zicht op de eventuele betalingsachterstanden en hebben daardoor de mogelijkheid om in een vroeg stadium persoonlijk contact te zoeken met de huurder en de situatie samen te bespreken. Dit helpt hen de schuld niet te hoog op te laten lopen.

Samenwerking ProWonen, Sité en Wonion krijgt steeds meer vorm

ProWonen, Sité en Wonion zijn een samenwerkingstraject gestart met als doel kosten te besparen, minder kwetsbaar te zijn en kennis en kunde uit te wisselen. Externe ontwikkelingen, zoals de verhuurdersheffing die de corporaties opgelegd wordt, maken dat ProWonen, Sité en Wonion zoeken naar mogelijkheden om te besparen. Besparen is nodig om deze heffing op te kunnen vangen. Daarom zoeken zij naar mogelijkheden om krachten te bundelen en daarmee processen efficiënter in te richten. Een samenwerking kan daarbij helpen. ProWonen, Sité en Wonion werken allemaal aan betaalbare huisvesting in de Achterhoek, voor vooral mensen die hier zelf niet toe in staat zijn. Daarnaast hebben de corporaties veel aandacht voor het stimuleren van leefbaarheid en duurzaamheid in de Achterhoek. Kortom: er zijn veel overeenkomsten tussen de organisaties. ProWonen, Sité en Wonion zijn ervan overtuigd dat door samen op te trekken, de kennis en kunde op het gebied van volkshuisvesting in de Achterhoek vergroot wordt.ulft marktplaats

De plaats Ulft is met zijn 10500 inwoners (stand: 1 januari 2013) de grootste plaats in de gemeente. De geschiedenis van Ulft begint in 1236 met het reeds lang geleden verdwenen Slot Ulft. De waterburcht lag aan de samenvloeiing van de Oude IJssel en de Aa-strang. De burcht had een watermolen, die als korenmolen werd gebruikt. Aan het eind van de 16e eeuw begon Ulft zich als dorp te ontwikkelen. Deze beschrijving begint rond 1850. Vanaf deze tijd is Ulft vrij snel gegroeid, met name na 1947. Belangrijk voor de ontwikkeling van Ulft was de aanwezigheid van de Oude IJssel en ijzeroer in de grond. Dit oer dat volop in de bodem voorkwam was erg schadelijk voor de landbouwgrond. In 1753 ontstond het plan om op de plaats waar een watermolen had gestaan een 'ijzermolen' ofwel oerijzergieterij te beginnen. Hierdoor leverde het erts winst op en waren de boeren van hun probleem verlost. Na het vertrek van de oude metaalindustrie, zoals Dru en Etna, hebben de oude gebouwen en percelen nieuwe bestemmingen gekregen, zoals bijvoorbeeld: theater, bibliotheek, popzaal, grand-cafe, ijzermuseum en woonruimte voor particulieren. Ook zijn er nog volop andere projecten gepland die in de toekomst gerealiseerd worden. Nu zijn de meeste grote bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein "De Rieze" aan de noordkant van Ulft. Door de verplaatsing van het cultureel centrum en de bibliotheek naar de DRU-cultuurfabriek, is er nieuw winkelaanbod in Ulft bijgekomen met o.a. Scapino en Action. Jaarlijks wordt op hemelvaartsdag in Ulft het dancefestival Festivaart gehouden en in augustus is het bekende popfestival Huntenpop.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu